ข้อมูลส่วนตัว
วงเงิน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ระดับการศึกษา / สถานะการทำงาน
ใช่
บุคคลที่อนุญาตให้ติดต่อได้
กรุณาเลือกวิธีจัดส่งเอกสาร
จัดส่งเอกสารด้วยตนเอง

โปรดเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อด้านล่างให้พร้อมและส่งมาที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไอทีทีพี จำกัด เลขที่ 183 ซอยลาดพร้าว71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้ทำการโอนเงิน
  3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง หรือสำเนา (ไม่เกิน 2 เดือน)
  4. สำเนาบัญชีธนาคารแสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขบัญชี

สอบถามวิธีการกรอกเอกสารให้ถูกต้อง (เพื่อลดการตีกลับ) ได้ที่ ไลน์ @ittp

ให้พนักงานไปรับเอกสาร (เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

สำคัญ! โปรดเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อด้านล่างให้พร้อมก่อนพนักงานเข้าไปรับเอกสาร หากเอกสารไม่ครบจะมีค่าบริการรับเอกสาร 100 บาทนะคะ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะให้ทำการโอนเงิน
  3. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง หรือสำเนา (ไม่เกิน 2 เดือน)
  4. สำเนาบัญชีธนาคารแสดงเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขบัญชี